CZ EN
 
Dárcovství a sponzoring
Podpořte nás beneficí

Benefiční akce jsou kreativní záležitostí s dobrým úmyslem. Společensky odpovědná firma se jich nebojí. Proč taky? Získá status organizace, které záleží na tom, aby byl svět lepší, a může si vybrat hned ze dvou způsobů, jak to provede.

Uspořádejte benefici

Přemýšlíte, koho a jak letos podpořit na vlastní benefiční akci? Pokud vám není lhostejná problematika domácího a sexuálního násilí, jež je závažným sociálně patologickým jevem, a uvažujete nad tím, jak to pojmout, ozvěte se nám. Kontaktujte naši PR managerku, určitě společně něco vymyslíme.

Podílejte se na naší benefici

Při plánování našich propagačních aktivit nezapomínáme ani na pořádání benefičních akcí. Vejdeme tak do povědomí širší veřejnosti a získáme peníze, které můžeme využít pro naši práci. V rámci toho rádi přivítáme partnery a sponzory, kteří chtějí přiložit ruku k dílu.

Aktuálně plánujeme benefiční koncert u příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách, který se bude konat 24. 11. 2015. Pokud se chcete jakkoli zapojit, neváhejte a ozvěte se nám.

Kontakt na PR manažerku:
Pavlína Dočkalová
pdockalova@persefona.cz
737 506 054