Projekty
Komplexní pomoc rodinám a jednotlivcům ohroženým sociálním vyloučením, s problémem domácího a sexuálního násilí

Projekt podpořil Evropský sociální fond.
www.esfcr.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Projekt přináší komplexní péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené, které se potýkají s domácím či sexuálním násilím. Aby byla pomoc skutečně komplexní, musí zahrnout všechny aktéry násilí, což jsou oběti, násilné osoby, osoby blízké  a celé rodiny.  Podpora bude poskytována prostřednictvím rozvoje odborného sociálního poradenství, které je součástí dočasné sítě sociálních služeb v Brně, programu dluhového poradenství a programu obnovy narušených funkcí rodiny.

Rozpočet pojektu: 6 778 887 Kč

Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené, které se potýkají s domácím či sexuálním násilím

Projekt má za tři roky podpořit 250 klientů.

 Aktivity projektu

 

 ESF ČR