Podporují nás
podporují nás

V roce 2018 nás podporují následující firmy, instituce a projekty.
Všem upřímně děkujeme za projevenou důvěru!

 jobs.cz              

             

  

Komplexní pomoc rodinám a jednotlivcům ohroženým sociálním vyloučením, s problémem domácího a sexuálního násilí

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

 ESF ČR

Odborné sociální poradenství obětem domácího a sexuálního násilí je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Statutární město Brno

Odborné sociální poradenství obětem domácího a sexuálního násilí je realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018