Projekty
Pomoc pomáhajícím - vzdělávání pracovníků Persefona o. s.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
www.esfcr.cz
Realizace projektu: 1. 7. 2011 – 30. 6. 2013

Cíle projektu

Cílem projektu je další profesní vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků Persefony. V rámci projektu absolvuji pracovnice Persefony kurzy jak z oblasti práce s klientem, tak i z oblasti manažerských dovedností. Součásti projektu jsou i výměnné stáže s partnerskými organizacemi.

Seznam subdodavatelů v rámci projektu Pomoc pomáhajícím – vzdělávání pracovníků Persefony o. s.