Aktuality
16 Akčních dní proti násilí na ženách 2018

19. 12. 2018
Šestnácti dní mezi 25. listopadem, Mezinárodním dnem proti násilím na ženách a 10. prosincem, Mezinárodním dnem lidských práv, proběhlo v letošním roce ve znamení otevřené komunikace o domácím a sexuálním násilí.

Mluvili jsme o obětech domácího a sexuálního násilí, původcích násilí, svědcích, důsledcích a dopadech (ne)přímého násilí pro jeho svědky, ale i celou naši společnost a další generace. Poukázali jsme na fakta a mýty, které kolem tohoto fenoménu v naší společnosti panují, prezentovali jsme výsledky reprezentativních výzkumů z této oblasti a poukázali na „bolavá“ místa systému pomoci osobám, které se setkaly s domácím a sexuálním násilím.

Naší snahou bylo v rámci této kampaně otevřít téma domácího a sexuálního násilí široké veřejnosti a zprostředkovat každodenní zkušenosti našich klientů a klientek, spolu s důsledky násilí a okolnostmi, které ovlivňují jejich každodenní život i například rozhodování, zda (ne)opustit násilného partnera, vyhledat odbornou pomoc či vstoupit do terapie zvládání vlastní agrese. Pokusili jsme se také nastínit způsob komunikace s oběťmi domácího násilí i možnou nabídku pomoci při hledání cesty ze začarovaného kruhu násilí.

Doufám, že se nám touto cestou podařilo upoutat pozornost těch, kterých se problematika domácího a sexuálního násilí dotýká a že jsme do světa vyslali dostatečně silnou zprávu o tom, že násilí v blízkých vztazích není akceptovatelné, a že ženy i děti mají právo žít život bez strachu, násilí a zneužívání v jejich vlastních domovech a blízkých vztazích.

Celou KAMPANÍ nás provázela inforgrafika grafičky Lucie Bajgartové, které touto cestou ještě jednou velice děkujeme.

16 Akčních dní proti násilí na ženách