Projekty
Bezpečné soužití 2022 - poradenství a terapie osobám, které mají problémy se zvládáním agrese

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky
www.mvcr.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíle projektu

Cílem projektu je zajistit realizaci poradenských a terapeutických programů pro osoby, které mají problémy se zvládáním vlastní agrese v blízkých vztazích. Dále je naším cílem rozvinout tento program o další prvky, které usnadňují řešení násilí v rodině a zapojují do něj i násilnou osobu: multi-párová terapie a skupinová terapie pro osoby, které mají problémy se zvládáním agrese ve vztazích.

Aktivity projektu