Projekty
Bezpečné soužití- terapie pachatelů domácího násilí

Projekt je realizován v rámci dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.
www.mvcr.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Cíle projektu

Cílem projektu je zavedení nového programu zaměřeného na terapii násilných osob s ohledem na již existující zkušenosti a opory v systému.

Aktivity projektu