Osoba s potížemi se
zvládáním agrese
Co dělat když...

Co dělat, když si připustím vlastní násilné chování a mám zájem něco s tím dělat

Můžete mít ze začátku velké a upřímné odhodlání s násilím ve vztahu skončit sám/sama, svépomoci. Obvykle je ale tento pokus bez odborného vedení neúspěšný a může vás odradit to znovu zkusit.

Důležité je hledat a pochopit příčinu agrese a v tom vám může pomoci profesionál. Vyhledejte proto odbornou pomoc ve svém okolí. Služby pro osoby, které se dopouštějí násilí ve vztahu, se zaměřují na odborné sociální poradenství a individuální a skupinovou terapii.

Co dělat, když jsem byl/byla vykázán/a a nemám kam jít

Vykázáním může Policie České republiky zakázat násilné osobě vstup na 10 dní do obydlí, ve kterém bydlí spolu s osobou násilím ohroženou. Nařízení se vztahuje také na bezprostřední okolí společného bydliště. Při vykázání je osoba, jež se dopustila násilí, vyzvána, aby si vzala všechny potřebné věci, a jsou jí odebrány klíče od obydlí.

Vykázání lze provést i v nepřítomnosti, v takovém případě hlídka PČR tuto osobu vyhledá a vykázání jí oznámí, eventuálně jí oznámení o vykázání zanechá na vstupních dveřích.

Vykázaná osoba si může vykázání ověřit na tísňové lince 158.

Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí zašle policista kopii úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru, v případě nezletilé osoby v obydlí také na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Pokud jste byl/a vykázán/a, musíte respektovat všechny povinnosti vyplývající z vykázání. Policista dodržení kontroluje. Jestliže nemáte možnost po tuto dobu u někoho přečkat, můžete využít nabídku azylových center. Bližší informace Vám poskytnou v občanských poradnách a v organizacích, které s násilnými osobami pracují.

V tuto chvíli je nanejvýš aktuální přemýšlet o programu zaměřeném na zvládání agrese. V ideálním případě by policisté už při samotném vykázání měli předat kontakt na místní organizace nabízející tyto služby.

Co dělat, když mi byla terapie nařízena soudem nebo OSPODem

Postup se v zásadě neliší. Je potřeba kontaktovat některou z organizací poskytující požadovanou službu. Na vyžádání podává odborník, který pracuje s mužem nebo ženou s potížemi se zvládáním agrese, dotyčným institucím zprávu. 

Nevíte si se svou situací rady?

Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.

 

Prohlédnout nabídku služeb