Odborná studentská praxe
Co říkají naši praktikanti

Během své studijní praxe v Persefoně jsem měla možnost poznat velice vstřícný a profesionální tým odborníků, kteří jsou ochotni pomoct komukoli v jakékoli situaci, týkající se domácího a sexuálního násilí. Organizace nabízí komfortní diskrétní prostředí pro své klienty.  Všichni členové týmu jsou otevření, příjemní a své práci se věnují na maximum. Oceňuji jejich zápal pro věc.

V průběhu praxe jsem si uvědomila, že tohle je oblast, které bych se ráda aktivně věnovala po ukončení studia. V rámci praxe jsem měla prostor promluvit si se všemi členy týmu o oblastech trestního práva, psychologie a fungování organizace a byli také ochotni zodpovědět všechny moje dotazy. Měla jsem možnost účastnit se případových a organizačních porad týmu a školení, které se týkalo novinek v trestním právu. Byl mi umožněn přístup do databáze, což byla pro mě velice obohacující zkušenost.

Komunikace s paní koordinátorkou byla příjemná a vždy byla ochotná vyjít vstříc mým časovým možnostem, abych mohla na praxi docházet. S náplní praxe jsem byla spokojená a umožnilo mi to nahlížet jiným způsobem na kazuistiky, které jsme probírali na univerzitě během výuky předmětu etika pro psychology.

Eva Bílková
studentka psychologie na FSS MUNI

 

Praxe v Persefoně mi dala jedinečnou možnost nahlédnout do chodu organizace a navíc mi velmi pomohla při psaní mé bakalářské práce na téma domácí násilí. Jsem ráda za poskytnutí vhodné literatury a konzultace s pracovnicemi, u kterých bych chtěla vyzdvihnout jejich profesionální a empatický přístup – jak ke mně, jako praktikantce, tak ke klientkám/ klientům.

Simona Náplavová
studentka oboru zdravotně sociální pracovník na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně