Osoba s potížemi se
zvládáním agrese
Co si představit pod pojmem násilné chování

S násilným chováním je spojeno několik pojmů, jako např. agresivita, agrese, násilí.

Agrese je přirozená vlastnost člověka a je v pořádku, dokud se neprojevuje na úkor druhých. V případě, že se nám nepodaří ovládat vlastní agresi, chováme se násilně. Použijeme sílu proti někomu druhému (nebo proti sobě), a tím mu ubližujeme. Násilí může být fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a sociální a považuje se za něj i hrozba jeho použití.

V situacích, kdy člověk prosazuje svůj názor nevhodnými prostředky, ohrožuje tím zároveň dobré vztahy se svými blízkými.

Používáte k vítězství ve sporu svoji fyzickou nebo psychickou převahu?

Najděte lepší způsob řešení konfliktů.

Číst dál                      Domluvit si schůzku

Hranice normálního

Hranice toho, co je a není normální ve vztahu, je poměrně složité definovat. Neexistuje dogma, podle kterého lze partnerské soužití charakterizovat jako bezproblémové nebo naopak patologické. Máme ale k dispozici některé ukazatele, jež mohou být inspiračním zdrojem pro odhalení násilného vztahu.

Soukromí partnera
Otevřený vztah: respekt k soukromí partnera.
Problémový vztah: nerespektování soukromí partnera.
Násilný vztah: záměrné ničení a zakazování soukromí.

Očekávání od vztahu
Otevřený vztah: očekávání je realistické, neklade si nemožné požadavky a je vytvářeno společně.
Problémový vztah: očekávání je v některých ohledech prakticky nesplnitelné.
Násilný vztah: nesmyslná a nesplnitelná očekávání jsou doprovázena následným trestem.

Prostor pro sdělování pozitivních a negativních pocitů
Otevřený vztah: bezpečný prostor.
Problémový vztah: zúžený a omezený prostor.
Násilný vztah: nebezpečný až ohrožující prostor, kdy hrozí potrestání partnera za vyjádření emocí.

Autentičnost/pravost chování
Otevřený vztah: mohu zůstat sám/sama sebou.
Problémový vztah: vybírám si, kdy zůstanu sám/sama sebou; občas nemohu, protože se bojím odmítnutí nebo opuštění partnerem.
Násilný vztah: nesmím zůstat sám sebou, protože si to partner nepřeje a následoval by akt násilí.

Nevíte si se svou situací rady?

Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.

 

Prohlédnout nabídku služeb                    Zaslat dotaz