CZ EN
 
Oběť sexuálního násilí
Co si představit pod pojmem sexuální násilí

Sexuální násilíSexuální násilí je považováno za jeden z nejhorších a nejvíce zraňujících zločinů. Ve všech jeho formách a projevech jde o narušení duševní a tělesné integrity osobnosti, napadení či popírání svobody druhého člověka.

Sexuální útok nastává, když jedna osoba zneužije své síly a sexuálním způsobem překročí osobní hranice druhé osoby bez jejího svolení. Nepatří sem tedy jen pohlavní styk či fyzické doteky, ale i psychická forma nátlaku nebo například „jen“ lechtivé narážky nebo „okukování“, zkrátka vše, co individuální hranice v konkrétní situaci přesahuje.

Dalo by se říci, že jde o jakékoli nežádoucí jednání se sexuálním podtextem, které je obětí chápáno jako nepříjemné a nevítané. Na jedné straně je člověk toto jednání konající a na druhé straně je člověk, který s tím nesouhlasí a vyjadřuje nesouhlas.

V předchozí definici se nacházejí dvě úskalí. Za prvé, souhlas má mnohem komplexnější význam, než se zdá, neomezuje se pouze na ano či ne. Pokud je souhlas vyřčen pod vážnou hrozbou, z důvodu nevědomosti, nezralosti nebo naučené submisivity, lze jen těžko hovořit o souhlasu připouštějícím násilné jednání. Za druhé, osobní hranice jsou chápány jako prostor, kdy se člověk cítí příjemně a v bezpečí. Každý má tyto hranice nastaveny jinak a právě proto by se neměl bát vyjádřit, kam až sahají ty jeho. Druhý člověk totiž nemusí tyto hranice znát. Jestliže je však i přes upozornění vědomě překročí, je naplněn druhý znak sexuálního násilí.

Statistiky a výzkumy

Průzkum veřejného mínění realizovaný agenturou Focus, zadaný organizací Amnesty International, na téma Problematika násilí na ženách optikou České populace z roku 2015.

Domníváte se, že se vás sexuální násilí týká?

Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.

 

Prohlédnout nabídku služeb