CZ EN
 
Výhody pro dárce a sponzory
Daňové výhody

Dárci mají ze zákona právo odečíst si hodnotu daru z daní.

Fyzické osoby

(dle § 15, odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 %.


Právnické osoby

(§ 20, odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.