Dobrovolnictví
Co si představit pod pojmem dobrovolnictví

Dobrovolníci v Persefoně věnují svůj čas, energii a schopnosti těm činnostem, které nejsme schopni zajistit vlastními silami, ale které jsou pro realizaci aktivit, programů či projektů nezbytné.

Dobrovolníci do organizace přinášejí nový pohled, know-how, nápady a zkušenosti a umožňují jí tak nezbytný rozvoj směřující k naplnění poslání organizace a k celkovému zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.

Podle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. je dobrovolníkem člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu.

Svou službu v naší organizaci vykonávají dobrovolníci na základě smlouvy s vysílající organizací, Dobrovolnickým centrem Ratolest.

Kdo se může zapojit

Dobrovolnictví mohou vykonávat Češi, osoby s jinou státní příslušností, dospělí, senioři, lidé se zdravotním postižením ‒ zkrátka všichni, kdo chtějí a splňují následující podmínky:

 

Dále od dobrovolníka požadujeme

Co obnáší dobrovolnictví

S každým dobrovolníkem jsou jednotlivé aktivity jeho činnosti individuálně plánovány a je stanoven časový rámec jeho činnosti.

Jednotlivé úkoly dobrovolnické činnosti vycházejí především z potřeb a směřování organizace. Novým nápadům, podnětům či iniciativě dobrovolníků, směřující k podpoře našich služeb, se meze nakladou a je jim vždy věnován prostor.

Jednotlivé činnosti jsou řízeny koordinátorkou dobrovolníků nebo jinou zaměstnankyní organizace odpovědnou za danou oblast, např. PR manažerkou, sociální pracovnicí atd.

V průběhu vykonávání dobrovolnické činnosti se mohou kdykoli a z jakýchkoli důvodů obrátit na koordinátorku dobrovolníků a hovořit s ní o svém dosavadním působení v organizaci, vykonávaných činnostech, nových nápadech či jakýchkoli problémech, s nimiž se při výkonu své činnosti setkali.

Co dobrovolníkům nabízíme

 

Co mohou dobrovolníci získat

Zaujala vás možnost stát se dobrovolníkem?

Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků a domluvte si setkání.

 

Kontaktovat