Osoba s potížemi se
zvládáním agrese
Příčiny násilného jednání

Ve většině případů násilného jednání ve vztahu se jedná o naučený způsob řešení problémů, často přejatý z původní rodiny během dětství a mládí. Může jít o naučené reakce na určité podněty – např. na stres nebo na náhle vzniklé emoce jako je vztek. Jestliže při hádce dominuje vztek a impulzivita, není lehké dostat je pod kontrolu.

K tomu se přidává řada dalších vlivů, jakými jsou nezralost partnerů, obtížná ekonomická situace, náročné životní etapy a další.

Přestože to není snadné, násilí lze zastavit.

Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.

 

Číst dál          Zaslat dotaz