CZ EN
 
Interdisciplinární spolupráce
2010

V roce 2010 jsme jako partneři Gender Studies v projektu Stop znásilnění vypracovali Analýzu stavu pomoci obětem znásilnění v České republice. Na základě údajů z analýzy a zájmů některých členů Výboru pro prevenci domácího násilí při Vládě ČR vznikla pracovní skupina k tématu znásilnění. Také jsme se ve spolupráci s Ligou lidských práv a Českou ženskou lobby podíleli na tvorbě Stínové zprávy Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen za Českou republiku, a to v otázce domácího násilí a znásilnění. Výbor na základě Stínové zprávy a osobních jednání vznesl pro Českou republiku důležitá doporučení k jejich nápravě.

Podpořili jsme debatu k nutnosti komplexního řešení domácího násilí formou vytvoření programů terapie násilných osob a v témže roce uspořádali na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně pracovní setkání k možnostem zavedení programu terapií násilných osob v rámci kraje.