CZ EN
 
Interdisciplinární spolupráce
2015

V roce 2015 jsme iniciovali vznik Interdisciplinárního týmu pro řešení problematiky sexuálního násilí v Brně. První setkání členů proběhlo v červnu a jeho smyslem je zvýšení odborných kompetencí všech pracovníků přicházejících do kontaktu s oběťmi sexuálních útoků. Vzdělávání napříč profesemi, sdílení praxe, upozorňování na neřešená místa a navazování spolupráce s dalšími institucemi jsou hlavní nástroje vedoucí k tomuto cíli. V rámci IDT SN proběhne několik seminářů, kde vystoupí mj. i náš norský partner, organizace FMSO. K prohloubení znalostí a povědomí o situaci v České republice přispěje také reprezentativní sociologický výzkum, který budeme realizovat ještě v tomto roce.