Dobrovolnictví
Staňte se dobrovolníkem

Pokud o dobrovolnictví uvažujete, rádi se s Vámi setkáme osobně a probereme možnosti vašeho dobrovolnického působení v naší organizaci.

Již před vstupem do organizace si rozmyslete, jakým činnostem byste se chtěl/a věnovat, co od svého působení v organizaci očekáváte, jaké jsou vaše časové možnosti a co vy můžete organizaci přinést.

Jsou dvě cesty, jak nás kontaktovat

1. Přímo oslovte koordinátorku dobrovolníků Mgr. Petru Vazačovou, prostřednictvím e-mailu vzdelavani@persefona.cz nebo pvazacova@persefona.cz, či telefonicky 732 534 024 nebo 545 245 996.

2. Kontaktujte Dobrovolnické centrum Ratolest, které je vysílající organizací dobrovolníků v Brně a okolí. Více informací naleznete na webových stránkách Dobrovolnického centra.

Co se děje dál

Koordinátorka dobrovolníků z Dobrovolnického centra Ratolest realizuje se zájemci nejprve vstupní pohovor, kde dobrovolníka informuje o posláních a cílech organizace, cílové skupině, poskytovaných službách a rizicích práce s těmito klienty. Dále zajistí vstupní Obecné školení I., v rámci kterého jsou zájemci seznámeni s obecnými pravidly fungování dobrovolníků v sociálních službách, etickým kodexem dobrovolníků atd. Pozornost je soustředěna také na motivaci dobrovolníka zapojit se do dobrovolnické činnosti a na jeho očekávání a obavy.

Dobrovolník následně uzavírá s Dobrovolnickým centrem Ratolest Smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby. Mimo to vysílající organizace zajišťuje pojištění dobrovolníků kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví.

S přijatými dobrovolníky je následně v Persefoně realizováno Úvodní školení II., kde se seznámí s podobou konkrétní dobrovolnické činnosti, s pokyny bezpečnosti práce a požární ochrany a riziky spojenými s výkonem dobrovolnické služby, etickým kodexem, vnitřními pravidly organizace a dalšími důležitými záležitostmi tak, aby pro svoji činnost disponovali veškerými potřebnými informacemi. Taky se na začátku seznámí s prostředím a pracovníky organizace a je s nimi podepsána dohoda o důvěrnosti, tedy přislíbení mlčenlivosti o důvěrných informacích.

Samotná dobrovolnická činnost probíhá dle časových možností dobrovolníka a potřeb organizace.

Po celou dobu spolupráce s organizací jsou dobrovolníci v kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků z Persefony, která má na starosti: