CZ EN
 
Služby klientům
Jaké poskytujeme služby

Poradenství 

Během poradenství se pracovníci zaměřují především na dobré zmapování situace, podle něhož klientovi pomáhají se základní orientací např. v problematice vykázání, systému sociálních dávek a dalších možnostech řešení v případě ztráty bydlení či zaměstnání; eventuálně ho odkážou na jiné vhodné služby a odborníky.

 

Individuální program zaměřený na zvládání agrese 

V rámci individuálního programu dochází klient za odborníkem sám. Na začátku se mapuje situace, v níž se klient nachází. Na sezeních dochází k vlastnímu náhledu klienta na problém, s nímž se potýká, a objevují se témata, kterými ho terapeut provází, aby klient došel k pochopení příčiny násilného chování a následně jeho řešení. Terapeut podporuje klienta nejen při hledání cesty, ale i síly na uskutečnění pozitivních změn. Klient se dozví o technikách zvládání vzteku a trénuje si je na konkrétních situacích, jež ho dostávají do potíží. Osvojuje si metody, kterými lze řešit spory v klidu a bez hádek.

 

Skupinový program zaměřený na zvládání agrese

Pokud klient dochází na individuální program a zdá se, že by pro něj byla přínosná práce ve skupině lidí se stejnými potížemi, doporučíme mu program skupinový. Individuální program vždy předchází skupinovému.

 

Zprostředkování návazné služby

Tato služba zahrnuje vyjednání a koordinaci služeb jiných pracovišť nebo organizací, které s klientem spolupracují při řešení jeho obtížné životní situace. Předpokládá osobní, telefonický či e-mailový kontakt s příslušným odborníkem, seznámení se specifiky klientovy životní situace a další domluvu ohledně zprostředkování návazné služby.

 

Předání kontaktu na další odborníky

Zájemci o službu, kteří nespadají do cílové skupiny organizace, jsou nasměrováni k pomoci, jakou potřebují, včetně předání příslušných kontaktů. Jedná se také o vyhledání a předání kontaktů na další služby již stávajícím klientům, kteří by bez koordinované další pomoci nemohli vyřešit svou obtížnou životní situaci.

 

Cítíte, že bychom pro vás mohli něco udělat?

Využijte naše služby, objednejte se na konzultaci.

 

Objednat se