Aktuality
Klientky pravidelně pracují na zvládání stresu

31. 1. 2018
Hned několik cest k naplňování našeho poslání v sobě kloubí spolupráce s lektorkou a koučkou Danielou Kalvodovou, která pro naše klientky opakovaně připravuje semináře: rozvoj spolupráce a rozšíření spektra komplexní pomoci obětem domácího a sexuálního násilí.

Persefona spolupracuje dlouhodobě s mnoha dobrovolníky. Tito lidé jsou z různých profesí a nabízí Persefoně pomoc rozličnými způsoby. Veškeré jejich aktivity si velmi vážíme, jsou pro nás užitečnou pomocnou rukou. Jedním z takových dobrovolníků je lektorka a koučka Daniela Kalvodová, která pro naše klientky opakovaně připravuje semináře na téma relaxace, stres, pozitivní přístup k sobě aj.

Stres, nedostatek relaxace a špatný vztah k sobě je u obětí domácího a sexuálního násilí časté téma a je třeba mu dát dostatečnou pozornost. Naše klientky se tak s pomocí lektorky učí věnovat se samy sobě, pozorovat na sobě projevy stresu a hledat způsoby, jak mu odolávat. Touto činností tak klientky mohou doplnit psychologické a sociální poradenství, které se jim dostává v organizaci. Semináře jsou otevřené, nenavazují na sebe a je tedy možnost přijít na kterýkoliv bez ohledu na předchozí účast či neúčast. Proběhlo již několik setkání a stále s paní Kalvodovou plánujeme další. Samotné klientky její rady oceňují a po semináři se vždy ptají na další termíny.