CZ EN
 
Projekty
Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz
Realizace projektu: 1. 8. 2014 – 31. 7. 2016

Cíle projektu

Posílení služeb založených na svépomoci a posílení vlastních kompetencí oběti, a to skrze založení svépomocné skupiny, terapeutické skupiny a skupinových setkání se vzdělávacím charakterem pro ženy oběti násilí. Informování odborné i laické veřejnosti o dané problematice (prostřednictvím odborného sociálního poradenství a informačních materiálů) a zvyšování odbornosti služeb sdílením dobré praxe s projektovými partnery a vzděláváním pracovníků.

Aktivity projektu

Aktuality projektu

Tiskoviny projektu

      

Sdílet na Facebook Sdílet na Google plus Sdílet na Twitter LinkedIn