Odborná studentská praxe
Co si představit pod pojmem odborná praxe

Odborná praxe v naší organizaci je příležitostí pro studenty seznámit se s fungováním neziskové organizace a službami poskytovanými obětem domácího či sexuálního násilí a jejich blízkým a systémem pomoci osobám s násilným chováním ve vztahu.
Smyslem odborné praxe je seznámit se s prostředím a konkrétní pracovní činností organizace a zvýšit si odborné praktické znalosti.

Kdo se může stát praktikantem

Praktikantem se může stát student vysoké nebo vyšší odborné školy především humanitního zaměření, který má zájem a chuť věnovat se bez nároku na finanční odměnu rozvoji svých znalostí ve výše zmíněné oblasti.

Odborná praxe v Persefoně je vhodná pro studenty, kteří mají zájem o problematiku domácího či sexuálního násilí, práce s násilnými osobami, řízení a financování NNO v ČR, vzdělávání sociálních pracovníků apod.

Náplň odborné praxe

Obsah praxe, popř. i úkol, který by měl student v jejím rámci splnit, určuje garant odborné praxe, tedy osoba zodpovědná za praxi v dané škole, v součinnosti s vedoucím praxe v naší organizaci.
Informace a aktivity, s nimiž se student v rámci praxe setká

 Praktikanti se také mohou zapojit do každodenního chodu organizace skrze výpomoc s rutinními činnostmi či ad hoc úkoly.

Rozsah a místo praxe

Rozsah praxe studenta zadává jeho škola. Persefona zájemcům o praxi, vzhledem k omezeným možnostem jejího naplnění, umožňujeme absolvovat praxi nejčastěji v rozsahu do 70 hodin.

Praxe je vždy dohodnuta s ohledem na předpokládaný výstup z praxe a personální a kapacitní možností organizace.

Studentské praxe jsou vykonávány v prostorách organizace v ulici Gorkého 17, Brno.

Zaujala vás možnost vykonat v Persefoně odbornou praxi?

Kontaktujte naši koordinátorku vzdělávání!

 

Přejít na kontakt