16 Akčních dní proti násilí na ženách
Pachatelem znásilnění bývá nejčastěji manžel nebo partner

2. 12. 2018
Jedním z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších mýtů ohledně znásilnění je ten, že pachatelem je nejčastěji cizí člověk, a že ke znásilnění dochází kdesi v temném průchodu nebo parku. Opak je však pravdou. Ve více než 90 % případů se jedná o znásilnění známým člověkem – manželem, partnerem, kolegou, kamarádem, příbuzným nebo známým. Dvě třetiny znásilnění probíhají doma.

Je přitom prokázáno, že čím bližší vztah mezi obětí a pachatelem je, tím menší je i pravděpodobnost, že se s deliktem oběť svěří. Nejčastěji mají oběti obavy ze ztráty partnera, stydí se, bojí se odsouzení okolím, nebo mají ze svého partnera strach.

Je proto důležité stále zdůrazňovat, že oběť za znásilnění nenese v žádném případě odpovědnost a partnerský či manželský status neopravňuje žádného z  partnerů k sexuálnímu styku bez souhlasu druhého partnera. Stejně tak žádný oděv, způsob chování, obrany ani jiné okolnosti nejsou důvodem pro znásilnění a nemohou sloužit jako ospravedlnění pachatele a přenesení odpovědnosti na oběť tohoto trestného činu. Přesto je pro oběť velice těžké tyto zažité představy společnosti překročit, vyhnout se sebeobviňování a někomu se svěřit nebo požádat o odbornou pomoc. Bezplatné psychologické, sociální i právní poradenství obětem a jejich blízkým nabízí Persefona. Pro objednání osobní konzultace v bezpečném prostoru s našimi odborníky nás kontaktujte na tel. čísle 737 834 345 nebo  poradna@persefona.cz.
V případě potřeby odborné pomoci v jiném kraji se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám s vyhledáním kontaktů pomůžeme.