Podporují nás
Podporují nás

V roce 2022 nás podporují následující firmy, instituce a projekty.
Všem upřímně děkujeme za projevenou důvěru!

 jobs.cz              

             

  

Odborné sociální poradenství obětem domácího a sexuálního násilí, Pomoc zvláště zranitelným obětem a Komplexní pomoc pro oběti domácího násilí jsou realizovány za finanční podpory statutárního města Brna.

Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Statutární město Brno

Odborné sociální poradenství obětem domácího a sexuálního násilí je realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Projekt Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Projekt Bezpečné soužití - poradenství a terapei osobám, které mají problémy se zvládáním agrese

Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Odborné sociální poradenství obětem domácího a sexuálního násilí finančně podpořil Jihomoravský kraj.

Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022