CZ EN
 
Služby klientům
Poslání, cíle a zásady poskytovaných služeb

Poslání odborného sociálního poradenství

Posláním služby odborného sociálního poradenství organizace Persefona je poskytnutí pomoci v podobě podpory a předání informací, které jsou podstatné pro řešení obtížných životních situací spojených s násilím, osobám starším 16 let. Organizace nabízí bezplatnou a důvěrnou pomoc s ohledem na osobní možnosti, zájmy a bezpečnost klienta. Služba reaguje na aktuální situaci klienta a směřuje k zajištění dostupného a efektivního řešení a návratu k běžnému způsobu života.

Cíle odborného sociálního a právního poradenství

Zásady poskytování služby

Vaše podněty ke zkvalitnění našich služeb

Budeme rádi, pokud nám své postřehy, připomínky či podněty ke zlepšení sdělíte prostřednictvím e-mailu domacinasili@persefona.cz nebo poradna@persefona.cz

Dále se můžete k podobě poskytovaných služeb vyjádřit prostřednictvím online dotazníku spokojenosti. Dotazník Vám nezabere víc než 10 minut.

V případě, že se chcete dozvědět více o tom, jak postupovat při formálním podání stížnosti nebo podnětu, získáte více informací v tomto dokumentu.

Dokumenty ke stažení

Smlouva o poskytování odborného poradenství

Etický kodex

Postup pro podání stížností

Nouzové a havarijní situace