Vzdělávací kurzy
Právní minimum: Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání - teorie a praxe procesního práva

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Optimální počet účastníků: 15
Cena kurzu: 1 300 Kč/účastník
Přednášející: právnička

Chcete si udělat pořádek v procesním právu?

Kurz absolventům poskytne takové znalosti, že budou schopni sami sepsat jednoduché právní podání jako je žaloba, odvolání apod.

Cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům takové znalosti a dovednosti, které jim umožní pochopení a snazší orientaci v problematice dotýkající se procesního práva. Účastník tohoto kurzu bude podrobněji seznámen se zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Seznámí se s úkony soudu a účastníků, průběhem řízení a možnostmi odvolání, případně dovolání. Zároveň budou účastníci obeznámeni s možností získání bezplatné právní pomoci pro svého klienta. Po absolvování tohoto kurzu, by měli být jeho účastníci schopni sepsat podání na vydání předběžného opatření, jednoduchou žalobu dle občanského soudního řádu, informovat klienta o jednotlivých krocích, ke kterým během soudního jednání bude docházet, zažádat o bezplatnou právní pomoc nebo sepsat jednoduché, případně blanketní odvolání.

Číslo akreditace MPSV A2017/0244-SP/PC. Kurz je akreditován pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Zaujala vás nabídka vzdělávání?

Zúčastněte se kurzu a načerpejte užitečné informace!

 

Zaslat dotaz                    Objednat kurz