CZ EN
 
Partnerství v projektech
ROZKOŠ bez RIZIKA

Kontaktní osoba           

Mgr. Tereza Musilová
vedoucí poradenského centra ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) Brno, terapeutka, koordinátorka terénního programu

Kontaktní údaje

Vlhká 10, 602 00  Brno
brno@rozkosbezrizika.cz

Web

http://www.rozkosbezrizika.cz/

ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) je nestátní nezisková organizace založená v roce 1992, jejímž posláním je zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u žen pracujících v sexbyznysu. R-R svým klientkám nabízí sociální služby v podobě odborného sociálního poradenství, včetně terapeutických služeb, zdravotní služby zahrnující vyšetření na pohlavně přenosné infekce a informační činnost zaměřenou na témata vztahující se k sexbyznysu/prostituci.

S organizací ROZKOŠ bez RIZIKA spolupracujeme v projektu

Z labyrintu násilí / Escape from the Maze of Violence, realizovaném v období 1. 2. 2015 – 31. 10. 2016, podpořeném Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Spolupráce a aktivity partnera

R+R je do projektu zapojena ke sdílení praxe s řízením a naplňováním cílů zdravotnických či poradenských center a zkušeností s prací s oběťmi sexuálního zneužívání a znásilnění v rámci interdisciplinárního týmu k oblasti sexuálního násilí ve městě Brně.

Zástupkyně R-R napomáhá s nastavováním interdisciplinární spolupráce v oblasti sexuálního násilí a aktivně se účastní všech setkání a vzdělávacích seminářů realizovaných v rámci projektu. Organizace R-R realizuje školení pro pracovnice Persefony k problematice sexuálního násilí a napomáhá s prezentací výsledků a výstupů projektu.