CZ EN
 
Partnerství v projektech
SeniorPoint ‒ Kontaktní místo pro seniory

Kontaktní osoba           

Ing. Lukáš Vaculík
ředitel projektu Senior Point

Kontaktní údaje

SPOLEČNĚ, o. p. s.
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
info@spolecne.info

Web

http://www.seniorpointy.cz

Projekt SeniorPoint je zaměřen na podporu aktivního života seniorů formou realizace kontaktních míst zejména v okresních městech. V současné době je projekt realizován v Jihomoravském kraji, kde má 10 poboček, v Moravskoslezském kraji, kde funguje 1 pobočka a v kraji Vysočina, kde existují 2.  

Primární cílovou skupinou jsou senioři, tedy osoby starší 55 let, pro které je na jednotlivých SeniorPointech k dispozici vyškolený pracovník, poskytující jim informace z oblasti bezpečnosti, sociální a bytové problematiky, prevence, volnočasových aktivit a v neposlední řadě také kompletní služby projektu Senior Pas. Součástí je také bezplatná právní poradna.

Projekt SeniorPoint si klade za cíl zapojit seniory do aktivního způsobu života kolem nich, pomoci jim orientovat se v každodenní záplavě informací a tak jim usnadnit komunikaci s úřady a institucemi.

S organizací SeniorPoint spolupracujeme v projektu

Prevence domácího násilí osob seniorského věku 3, realizovaném v období od 1. 1. 2016 ‒ 31. 12. 2016. Tento projekt je realizován na základě finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.

Prevence domácího násilí osob seniorského věku 2, realizovaném v období od 1. 1. 2015 ‒ 31. 12. 2015. Tento projekt je realizován na základě finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.

Spolupráce a aktivity partnera

Cílem navázané spolupráce se SeniorPointem je vzdělávání širší veřejnosti se zaměřením na cílovou skupinu seniorů, a to prostřednictvím přednášek realizovaných na kontaktních místech SeniorPointů v Jihomoravském kraji. Posluchačům jsou prezentovány možnosti pomoci obětem domácího násilí a služby organizace Persefona spolu s dobrou praxí v oblasti práce s oběťmi domácího násilí.

Školením „Základy práce s oběťmi domácího násilí“, akreditovaném MPSV, prochází také pracovníci kontaktních míst SeniorPointů, aby zvýšili své kompetence při kontaktu s oběťmi domácího násilí.