Vzdělávací kurzy
Sexuální násilí - základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Optimální počet účastníků: 15
Cena kurzu: 1 500 Kč/účastník
Přednášející: dvojice psycholožka – právnička

Setkáváte se při své práci s oběťmi sexuálního násilí?

Sexuální násilí je v naší společnosti stále velice tabuizovaným tématem, a to přestože z posledních výzkumů vyplývá, že se s nežádoucími dotyky, objetím a polibky setkal každý 11. občan naší republiky. K účinnému řešení jeho důsledků, ale i prevenci tohoto jednání, je potřeba o něm mluvit, vzdělávat se v této oblasti a rozvíjet mezioborovou spolupráci.

Kurz představuje úvod do problematiky sexuálního násilí a možností práce s oběťmi tohoto příkoří. Cílem kurzu je sdílení znalostí a zkušeností o problematice sexuálního násilí vycházejících z mnohaleté praxe organizace Persefona s dospělými oběťmi tohoto příkoří. Účastníci kurzu se seznámeni se specifiky práce s touto cílovou skupinou, mýty a předsudky panujícími o sexuálním násilí v naší společnosti, s prožíváním oběti tohoto příkoří, se základy komunikace s oběťmi násilí a s právním rámcem problematiky sexuálního násilí. Zároveň účastníci získají přehled o kompetencích služeb, na které mohou oběti tohoto příkoří odkázat. Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se z titulu své profese mohou s oběťmi sexuálního násilí setkat.

Číslo akreditace MPSV A2017/0002-SP/PC/VP. Kurz je akreditován pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Zaujala vás nabídka vzdělávání?

Zúčastněte se kurzu a načerpejte užitečné informace!

 

Zaslat dotaz                    Objednat kurz