Projekty
Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání 2022

Projekt podpořilo Ministerstvo spravedlnosti České republiky.
www.portal.justice.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíle projektu

Cílem projektu je snížení výskytu domácího a sexuálního násilí a zmírnění jeho dopadů na život obětí uvedeného příkoří

Aktivity projektu

Odborným poradenstvím obětem trestných činů a rozvojem statutu zmocněnce poškozeného