CZ EN
 
Výhody pro dárce a sponzory
Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost je jednou z předních strategií inovativních firem, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Firma, která dobrovolně zahrne společensky odpovědné principy do svých každodenních činností, přidává na své hodnotě a buduje důvěru mezi klienty, partnery a veřejností. Získává tak jedinečnou konkurenční výhodu.

V praxi se setkáváme se třemi typy společenské odpovědnosti:

ekonomická ‒ odmítnutí korupce, transparentnost, ochrana duševního vlastnictví atd.
sociální ‒ zaměstnávání znevýhodněných občanů, dodržování lidských práv, podpora filantropie v regionu aj.
environmentální ‒ recyklace odpadů, využívání výrobků z ekologického zemědělství atd.

Persefona spadá svou činností do sociální oblasti a rozhodnete-li se nás jakýmkoli způsobem podpořit, přispějete ke zvýšení vaší prestiže v očích svého okolí.