Vzdělávací kurzy
Zvládání agrese – úvod do práce s klientem s agresivními projevy chování

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Optimální počet účastníků: 16
Přednášející: psycholožka

Dostáváte se při své práci do konfliktních situací s klienty? Víte, jak reagovat na agresivní projevy klienta? 

Vzdělávací program je zaměřen na předání informací a poznatků o problematice agrese a agresivních projevů chování. Program si klade za cíl předat účastníkům teoretické a praktické znalosti a dovednosti, posílit kompetence, vlastní důvěru a postoj k práci s klienty s agresivními projevy chování. Předány budou nejen teoretické informace, ale i praktické techniky, které mohou fungovat při řešení konfliktních situací, kdy dochází ze strany klienta k projevům agrese. Účastníci se také mohou zaměřit na poznání a rozpoznání svých vlastních tendencí k projevům agrese. Důraz je kladen také na prevenci agresivních projevů chování a komunikaci s klienty s agresivními projevy chování.

Číslo akreditace MPSV A2020/0574-SP/PC/PP/VP. Kurz je akreditován pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

 

Zaujala vás nabídka vzdělávání?

Zúčastněte se kurzu a načerpejte užitečné informace!

 

Zaslat dotaz                    Objednat kurz