Projekty
Advokátní a terapeutická pomoc klientkám Persefona o. s. a vzdělávání veřejnosti

Projekt je podpořen Slovensko-českým ženských fondem.
www.womensfund.sk
Realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Cíle projektu