Projekty
Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání
Bezpečné soužití - poradenství a terapie osobám, které mají problémy se zvládáním agrese