Projekty
Bezpečné soužití 2018 - terapie a poradenství osobám s problémy se zvládáním agrese

Projekt financován z individuální dotace Jihomoravského kraje
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Cíle projektu

 Cílem projektu je terapie a poradenství osobám s problémy se zvládáním agrese.

Aktivity projektu