CZ EN
 
Oběť domácího násilí
Kdo se může stát obětí domácího násilí

Domácí násilí vzniká, navzdory známým mýtům, ve všech typech rodinných a obdobných vztahů. Vyskytuje se v rámci celé společnosti – týká se všech bez ohledu na jejich vzdělání, sociální postavení, životní styl, náboženskou orientaci, rasu a věk.

Typickou a převládající formou je násilí muže vůči jeho partnerce. Mohou se ale vyskytnout i případy opačné, popř. násilí mezi osobami stejného pohlaví či mezi generacemi. Specifickými skupinami jsou mj. zástupci LGBT komunity, senioři a handicapovaní. Také těmto osobám jsou určeny služby neziskových organizací, které pomáhají obětem domácího násilí.

Co prožívá oběť domácího násilí

Domácí násilíOběti domácího násilí, ženy i muži, mají stejně jako osoby, co se násilí dopouštějí, „dvojí tvář“. Oběti svému okolí nastavují tu pozitivní, optimistickou, ale ve skutečnosti žijí v hrůze a strachu. Trpí pocitem studu, mají nízkou sebeúctu a stále věří, že se jejich situace zlepší. V jiných případech se samy obviňují ze selhání udržet harmonický vztah. Mohou být sociálně izolovány kvůli ekonomické závislosti na partnerovi nebo zastrašovány. Mohou dokonce domácí násilí popírat nebo odmítat závažnost hrozícího nebezpečí.

Je zcela přirozené, pokud se u oběti domácího násilí vyskytnou silné akutní tělesné a emoční reakce. Je to normální odezva organismu na traumatický zážitek. U žen hovoříme o tzv. syndromu týraných žen. Jedná-li se o dlouhodobé týrání, je téměř vyloučené, aby se z tohoto stavu sama vymanila.

Vyrovnání se s takovou zkušeností může být velmi náročné a je ovlivněno řadou okolností. Pokud nedojde k dobrému zpracování této zkušenosti, může se stát, že se potíže objeví po týdnech, měsících až letech. Tyto pozdější, odložené reakce si člověk s prožitým traumatem už leckdy nespojí.

Projevy a míra symptomů mohou být u každé oběti domácího násilí jiné.

Každý se může stát obětí domácího násilí.
Myslete na svůj život. Nechte si pomoci.

 

Zaslat dotaz                                    Objednat se na konzultaci