Projekty
Komplexní pomoc – právní a psychosociální poradenství pro oběti domácího a sexuálního násilí a jejich blízké

Projekt podpořily Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund a Philip Morris International Inc.
www.womensfund.sk
www.pmi.com
Realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 8. 2017

Cíle projektu

Cílem projektu je zajistit klientkám kvalitní odborné sociální, psychologické a právní poradenství, advokátní a terapeutické služby. Současně chceme využít zkušenosti z dosavadní formy svépomocné skupiny a podpořit vznik svépomocné skupiny, která bude vycházet z těchto zkušeností.

 

Aktivity projektu