Projekty
Komplexní řešení problematiky domácího a sexuálního násilí

Projekt podpořil Úřad vlády České republiky.
www.vlada.cz 
Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Cíle projektu

Naším cílem je snížení výskytu domácího a sexuálního násilí ve společnosti pomocí kvalitativního a kvantitativního rozšíření služeb obětem a zvýšení kapacity terapie násilných osob. Projekt směřuje k zajištění dostupného a efektivního řešení konkrétní situace a návratu obětí a osob s potížemi se zvládáním agrese do běžného a zdravého způsobu života.

Aktivity projektu

Tiskoviny projektu