Projekty
Persefona – Legal and psychosocial counseling for survivors of sexual and domestic violence

Projekt podpořily Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund a Philip Morris International Inc.
www.womensfund.sk
www.pmi.com
Realizace projektu: 12. 9. 2014 – 30. 7. 2015

Aktivity projektu

Tiskoviny kofinancované z projektu

Z labyrintu násilí: sexuální násilí
Z labyrintu násilí: domácí násilí