Projekty
Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti násilí

Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
www.mzcr.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Cíle projektu

Projekt je zaměřený na vzdělávání zdravotnických pracovníků a vychází vstříc povinnostem, které plynou zdravotnickému zařízení ze zákona o obětech trestných činů. Jde o vhodný způsob jednání s obětí násilí a její informování o možnostech bezplatné pomoci vč. předání kontaktu na taková zařízení. Hlavním cílem projektu je preventivní působení ve zdravotnickém sektoru a zvyšování znalostí a kompetencí zdravotnických pracovníků při práci s oběťmi násilí a kriminality.

Aktivity projektu