Projekty
Pomoc obětem domácího násilí

Projekt je realizován za finanční podpory města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality v Brně v roce 2016.
https://www.brno.cz
https://socialnipece.brno.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity Persefona o. s. v rámci poskytování služeb odborného sociálního poradenství obětem domácího násilí a programu práce s agresí ve vztazích. Zároveň rozšiřuje a prohlubuje aktivity v oblasti vzdělávání, které považujeme za klíčové v rámci prevence domácího násilí.

Cíle projektu

Mezi cíle projektu patří udržení/rozvoj dlouhodobých aktivit, kterými jsou: přímá pomoc obětem domácího, realizace terapie násilných osob, informování veřejnosti a interdisciplinární spolupráce.

Aktivity projektu