Projekty
Pomoc obětem sexuálního násilí

Projekt je realizován za finanční podpory města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality v Brně v roce 2016.
https://www.brno.cz
https://socialnipece.brno.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Jedná se o navazující projekt, který Persefona z. s. realizuje v rámci registrované služby odborného sociálního poradenství obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání. Projekt je součásti dlouhodobé snahy organizace o zefektivnění přímé pomoci specifickým cílovým skupinám a nastavení této pomoci tak, aby nejlépe odpovídala jejich potřebám.

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit komplexní pomoc obětem sexuálního násilí, která jim zaručí šetrný přístup a odbornou podporu.

Aktivity projektu