Projekty
Prevence domácího násilí osob seniorského věku

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra České Republiky.
www.mvcr.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Aktivity projektu