Projekty
Prevence domácího násilí osob seniorského věku 2

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.
www.mvcr.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Aktivity projektu