Projekty
Prevence domácího násilí osob seniorského věku 3

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.
www.mvcr.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Aktivity projektu

Tiskoviny projektu