Projekty
Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání

Projekt podpořilo Ministerstvo spravedlnosti České republiky.
www.portal.justice.cz
Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Cíle projektu

Projekt nabízí dostupnost právních služeb obětem trestné činnosti v oblasti domácího a sexuálního násilí. To zahrnuje poskytování bezplatných právních služeb v rozsahu poradenství, zpracování právních podání, které jsou nad rámec možností klienta, ale také doprovodů a v omezené míře (dle zákona) zastupování poradcem jako obecný zmocněnec. Díky projektu jsou u první konzultace přítomny právnička a sociální pracovnice a předchází se tak druhotné traumatizaci a viktimizaci z důvodu opakovaného vyprávění svého příběhu. 

Aktivity projektu