Média
Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Sexuální násilí nebo obtěžování zažilo 39 % Čechů

 

Tisková zpráva: Projekt, jenž se zaměřil na rozvíjení svépomoci, skončil na konci července. Co si Persefona odnáší?

Press release: Project on developing self-help groups is over, what have we learned?

 

Tisková zpráva: O službu zaměřenou na zvládání agrese je v Brně zájem

Press release: Interest in Brno for anger management services

 

Tisková zpráva ke dni rovnosti žen a mužů

Press release for The day of Eqauality between Women and Men

 

Tisková zpráva k zahájení projektu Z labyrintu násilí

Press release for the beginning of project Escape from the Maze of Violence

 

Tisková zpráva k zahájení projektu Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým

Press release for the beginning of project Comprehensive Aid to Victims of Domestic and Sexual Violence and Their Loved Ones