Osoba s potížemi se
zvládáním agrese
Důsledky násilného jednání

Důsledky násilného jednání, dočasné nebo nevratné, se vztahují nejen k aktéru násilí, ale k celému jeho okolí i širší společnosti.

Cítíte, že své chování nemáte pod kontrolou a chcete to změnit?

Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.

 

Prozkoumat nabídku služeb