Osoba s potížemi se
zvládáním agrese
Kdo je násilný

Násilí ve vztahu se dopouští muži i ženy, bez rozdílu věku. Rozdílné nejsou mnohdy ani formy prováděného násilí. Obecně se dají osoby s potížemi se zvládáním agrese rozdělit do dvou skupin.

V první skupině jsou zastoupeni ti, kteří své násilné chování nevnímají jako problém, popřípadě jej zcela bagatelizují. Nestojí o zlepšení vztahu s těmi, kterým jejich chování vadí a ubližuje. Někdy si ani neuvědomují závažnost dopadů násilného jednání na rodinu a okolí. Svou situaci většinou sami neřeší, v lepším případě se do terapie nebo k jiným formám pomoci dostanou díky soudním a jiným nařízením.

Do druhé skupiny se řadí ti, jež si uvědomují, že se chovají násilně. Vědí, že to je špatné. Nechtějí blízkým ubližovat a chtějí s problémem něco dělat. Pomoc obvykle vyhledají z vlastní iniciativy, protože mají zájem vztah a rodinu zachránit.

Neřešené násilí vede vždy k destrukci toho, na čem vám kdysi záleželo nebo stále záleží.

Není vám lhostejné, co prožívají vaši blízcí?

Podívejte se, co vám můžeme nabídnout.

Číst dál