CZ EN
 
Oběť sexuálního násilí
Kdo se může stát obětí sexuálního násilí

ZnásilněníK sexuálnímu násilí může docházet doma, v práci, ve škole nebo kdekoli ve veřejném prostoru. Pravdou je, že se jeho obětí může stát kdokoli. I když si většina lidí při úvaze o pachateli sexuálního násilí nejčastěji představí cizí osobu, smutnou pravdou je, že se násilí nejčastěji dopouštějí blízké osoby oběti – ať už manžel, přítel, rodič nebo jiný blízký člen rodiny. Což ovšem nevylučuje fakt, že znásilnění se dopouštějí také osoby oběti zcela neznámé. Z hlediska trestního práva se jedná o stejnou závažnost, pokud se sexuálního násilí na oběti dopustí blízký nebo cizí člověk.

Typickou a převládající formou je násilí muže vůči ženě. Mohou se ale vyskytnout i případy opačné, popř. sexuální násilí mezi osobami stejného pohlaví či mezi generacemi. Specifickými skupinami jsou mj. i zástupci LGBT komunity a handicapovaní. Také těmto osobám jsou určeny služby neziskových organizací, které pomáhají obětem sexuálního zneužívání a znásilnění.

Co prožívá oběť sexuálního násilí

Vnitřní vyrovnávání se s prožitou traumatickou životní zkušeností mívá svůj předpokládaný průběh. Je to ale náročný proces. Stává se, že u některých osob neproběhnou všechny etapy a objevuje se u nich posttraumatická stresová porucha. V těchto případech se prožité trauma smysluplně nezačlení do životního příběhu oběti a opakovaně se bolestně připomíná.

Osoby s prožitou sexuálně traumatickou zkušeností se zmítají mezi touhou se někomu svěřit a pocity studu, hnusu a strachu, mezi výčitkami svědomí a přáním zemřít. Pro okolí bývají nepřístupní, nevyjadřují emoce a chtějí vytvořit dojem, že je vše v pořádku. Vnitřní prožívání je ale pravým opakem. Zlobí se na sebe, že na trauma ještě stále nejsou schopni zapomenout, vrací se jim vzpomínky ve formě záblesků, nočních můr, záchvatů úzkostí, paniky a strachu. Mají problém se spánkem a někdy s jídlem. Touží zapomenout a radovat se ze života, ale současně toho nejsou schopni. Tento rozpor vyvolává u obětí mocné vlny vzteku, které se buď vůbec nebo jen zčásti projevují navenek, ve větší míře s destruktivní silou naopak zasahují sebe sama.

Každý se může stát obětí sexuálního násilí.

Pokud něco takového zažíváte, nebojte se vyhledat odbornou pomoc.

 

Prohlédnout nabídku služeb                  Zaslat dotaz