Vzdělávací kurzy
Komunikace s obětí násilných trestných činů - zejména domácího a sexuálního násilí

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Optimální počet účastníků: 15
Cena kurzu: 1 500 Kč/účastník
Přednášející: psycholožka / sociální pracovnice

Značná část populace se v průběhu svého života stane obětí trestného činu. Z posledních výzkumů vyplývá, že s domácím násilím se v průběhu svého života setkalo minimálně 40% žen (1,780 milionu žen v ČR) a necelá desetina dospělé populace ČR v roce 2016 zažila některou ze závažných forem sexuálního násilí (cca 864 tisíc osob).

Setkáváte se při své práci s oběťmi domácího nebo sexuálního násilí? Jak k těmto obětem přistupovat a co nejlépe jim pomoci?

Kurz představuje úvod do komunikace s oběťmi násilných trestných činů, zejména obětí domácího a sexuálního násilí. Na základě zkušeností z mnohaleté praxe pracovnic Persefony s dospělými oběťmi tohoto příkoří budou účastníci kurzu seznámeni se specifiky práce s touto cílovou skupinou, nahlédnou do psychologie oběti a jejích možných tělesných, emocionálních a kognitivních reakcí na prožité násilí a zdokonalí si své komunikační dovednosti.
Ústředním tématem kurzu je vedení rozhovoru s oběťmi, na které bude nahlédnuto jak z teoretické strany (techniky aktivního naslouchání,
zacházení s mocí a kontrolou a vztahem s klientem) tak k tématu bude přistoupeno prakticky, kdy si účastníci budou moci osvojit získané znalosti.

Číslo akreditace MPSV A2017/0038-SP/PC/VP. Kurz je akreditován pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Zaujala vás nabídka vzdělávání?

Zúčastněte se kurzu a načerpejte užitečné informace!

 

Zaslat dotaz                    Objednat kurz